Svensk Urologisk Forskning

MED PATIENTEN I CENTRUM


Uroforsk.se är Svensk Urologisk Förenings (SUF) forskningsdatabas där statistik kring pågående forskningsverksamhet redovisas. Databasen utgör en ambition från SUF att med aktuella data redovisa omfattningen av svensk urologisk forskning. Databasen är inte heltäckande utan varje institution väljer själv om forskningsdata ska registreras eller inte. 

Svensk urologisk forskning är omfattande med en geografiskt och innehållsmässig bredd. En naturlig förankring finns till den kliniska verksamheten på våra sjukhus och mottagningar. Till dig som patient som deltar eller har deltagit i någon studie vill vi rikta ett varmt tack, din insats är ovärderlig för den urologiska vården och dess utveckling i Sverige.

NYHETER

2019 års forskningsenkät från SUF handlar om penis- och testikelcancer 2013-2018. Data från svarande institutioner redovisas under fliken statistik. SUF välkomnar Karolinska Institutet till uroforsk.se för första gången.

Under de nationella urologidagarna 4-6 oktober kommer uroforsk.se att skänka 100 kr till cancerfonden för varje studiesammanfattning som publiceras. Ta chansen att skicka in dina studiedata via kontaktformuläret och stöd cancerfondens arbete.