Svensk Urologisk Forskning

MED PATIENTEN I CENTRUM


Uroforsk.se är Svensk Urologisk Förenings (SUF) forskningsdatabas där pågående och avslutade urologiska studier i Sverige studier registreras. Databasen utgör en angelägen ambition från SUF att kvalitetssäkra och fortlöpande uppdatera svensk urologisk forskning - både nationellt och internationellt. Databasen är inte heltäckande utan varje forskare bestämmer själv om studier ska registreras eller inte. 

Svensk urologisk forskning är omfattande med en geografiskt och innehållsmässig bredd. En naturlig förankring finns till den kliniska verksamheten på våra sjukhus och mottagningar. Till dig som patient som deltar eller har deltagit i någon studie vill vi rikta ett varmt tack, din insats är ovärderlig för den urologiska vården och dess utveckling i Sverige.

NYHETER

Under de nationella urologidagarna 4-6 oktober kommer uroforsk.se att skänka 100 kr till cancerfonden för varje studiesammanfattning som publiceras. Ta chansen att skicka in dina studiedata via kontaktformuläret och stöd cancerfondens arbete.