Doktorander

Njurcancer

Antal doktorander som har en huvudhandledare eller bihandledare på respektive centra.

Urotelial cancer

Antal doktorander som har en huvudhandledare eller bihandledare på respektive centra.

Prostatacancer

Antal doktorander som har en huvudhandledare eller bihandledare på respektive centra.

Peniscancer

Antal doktorander som har en huvudhandledare eller bihandledare på respektive centra.

Testikelcancer

Antal doktorander som har en huvudhandledare eller bihandledare på respektive centra.