Doktorander

Njurcancer

Antal doktorander som har en huvudhandledare eller bihandledare på respektive centra.

               Örebro

2013       0

2014       0

2015       0

2016       0

2017       1


Urotelial cancer

Antal doktorander som har en huvudhandledare eller bihandledare på respektive centra.

               Malmö/Lund     Umeå/Sundsvall     Uppsala     Örebro

2013         3                        1                               1                  0

2014         3                        2                              1                  1

2015         4                        3                              1                  1

2016         4                        3                              1                  1

2017         5                        3                              0                 2