Doktorander

Urotelial cancer

Antal doktorander som har en huvudhandledare eller bihandledare på respektive centra.

Prostatacancer

Antal doktorander som har en huvudhandledare eller bihandledare på respektive centra.