För patienter


Du som patient kan använda uroforsk.se för att se vilken typ av forskning som bedrivs i din region. Är du intresserad av att delta i någon studie är du välkommer att vända dig till din urolog för mer information.