Forskningsresurser

Biobank                                                              

                                                                     Malmö/Lund     Umeå     Uppsala     Örebro

Biobank för paraffinbäddade preparat     Ja                     Ja             Ja              Ja

Biobank för preparat som läggs på is       Ja                     Nej           Ja              Ja

Biobank för direktinfrysta preparat           Nej                   Ja             Nej             Nej

Biobank för blod                                          Ja                     Ja             Nej             Ja