Infektioner

Rektalodlingar i nordvästra Skåne

Diagnos Prostatacancer, Infektioner.

Huvudprövare Magnus Wagenius, Urologkliniken Helsingborgs lasarett.

Sponsor/Forskningshuvudman Region Skåne.

Design Translationell studie, (prospektiv kohort/in vitro odlingsstudie).

Population/målgrupp 500 män som ska genomgå prostatabiopsi.

Primär utfallsvariabel Andel bakterier resistenta mot ciprofloxacin, trimetoprim, fosfomycin samt andel ESBL-producerande bakterier

Sammanfattning Infektioner efter prostatabiopsi ökar i Sverige och Europa. En anledning är ökad resistens mot de vanligaste profylaxen - ciprofloxacin samt trimetoprim/sulfametoxazol. I studien ska förekomsten av resistenta tarmbakterier i rektalfloran på män som genomgår prostatabiopsi i Helsingborg och Ängelholm kartläggas via rektalodling som genomförs i direkt anslutning till biopsin samt 2-3 veckor efteråt.

Länk -

Informationen uppdaterad 2017-10-02