Publicera pågående studier på uroforsk.se

03.10.2017

Alla forskande urologer är välkomna att publicera pågående studier på uroforsk.se. Använd följande rubriker och skicka texten till admin@uroforsk.se

Titel

Diagnos 

Huvudprövare

Sponsor/Forskningshuvudman

Design

Population/målgrupp

Primär utfallsvariabel

Sammanfattning

Länk