Norr

Ärftlighet vid testikelcancer

Diagnos Testikelcancer

Huvudprövare Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för urologi och andrologi, Umeå universitet.

Sponsor/Forskningshuvudman Umeå universitet.

Design Retrospektiv kohort.

Population/målgrupp Samtliga patienter i norra sjukvårdsregionen som diagnosticerats med testikelcancer senaste tio åren.

Primär utfallsvariabel Antal anfäder till testikelcancerpatienter vid kartläggning åtta generationer bakåt

Sammanfattning Det finns en hel del forskning som pekar på att det finns nedärvda skäl till att någon får testikelcancer. All mönster är dock inte klarlagda, och många frågetecken kvarstår. Antingen återfinns det förändringar i arvsmassan som gynnar canceruppkomst eller missgynnar reparationen av arvsmassan eller kombinationer av båda.

Det kan också finnas nedärvt ett svagare immunförsvar mot cancer, som därmed också kan vara en del av förklaringen. En del förändringar följer i flera generationer, andra kan uppstå efter så kallade mutationer och därefter nedärvas. Hur dessa mönster ser ut är ännu inte helt klarlagt. Ett sätt att angripa problemet är att utföra släktforskning för att klarlägga om det finns anfäder och anmödrar som har gett upphov, flera generationer senare, till personer idag som har utvecklat testikelcancer.

Länk https://duronorr.se/durogen/testiscancer/synopsis/ 

Informationen uppdaterad 2017-10-02