Om Uroforsk.se

 

Svensk urologisk forskning


Uroforsk.se är Svensk Urologisk Förenings (SUF) forskningsdatabas där pågående och avslutade urologiska studier i Sverige studier registreras. Databasen är initierad och finansierad av styrelsen i SUF och har inga kopplingar till företag eller andra organisationer. 

Kontaktuppgifter för registrering av studier finns under fliken kontakt.

Styrelsen Svensk Urologisk Förening