Publikationer

Njurcancer

Antal PubMed-indexerade artiklar publicerade 2013-2018. Observera att icke deltagande i SUFs forskningsenkät leder till att noll (0) aktivitet redovisas.

Urotelial cancer

Antal PubMed-indexerade artiklar publicerade 2013-2018. Observera att icke deltagande i SUFs forskningsenkät leder till att noll (0) aktivitet redovisas.

Prostatacancer

Antal PubMed-indexerade artiklar publicerade 2013-2018. Observera att icke deltagande i SUFs forskningsenkät leder till att noll (0) aktivitet redovisas.

Peniscancer

Antal PubMed-indexerade artiklar publicerade 2013-2018. Observera att icke deltagande i SUFs forskningsenkät leder till att noll (0) aktivitet redovisas.

Testikelcancer

Antal PubMed-indexerade artiklar publicerade 2013-2018. Observera att icke deltagande i SUFs forskningsenkät leder till att noll (0) aktivitet redovisas.